/
Om oss

Om Lofoten Industri AS - LIAS

LIAS er Lofotregionens arbeids – og inkluderingsbedrift. Selskapet ble etablert i 1973 og har med tiden utvidet seg til å ha fire lokasjoner på Leknes og tre i Svolvær, her ligger også vårt hovedkontor.

LIAS er en stor arbeidsplass i Lofoten med 100 ansatte. Kjernevirksomheten er knyttet til å formidle mennesker ut i arbeidslivet – dette er vårt samfunnsoppdrag, med NAV som hovedkunde. Selskapet tar ikke ut utbytte, overskuddet går til å utvikle våre tjenester, og styrke vårt samfunnsoppdrag.

Vår visjon er
Grip mulighetene
Våre verdier