LIAS_Multemyra_03

Tyttebæra

Avdelingen for null til tre år. Vi legger stor vekt på rutiner på avdelinga for å sikre at barna blir trygge og får en forutsigbar hverdag.

Rutinene vi har, bidrar til at barna lærer seg mange begreper både språklig og matematisk. Dette gjelder for eksempel navn på/type klær, pålegg, vente på tur, én kniv til ett fat, for å nevne noe. I løpet av uken har vi mange aktiviteter, som forming, musikk, aktivitetsløype og tur.