Våre NAV-tiltak

LIAS Kompetanse er godkjent tiltaksleverandør av NAV. Det betyr at i de tiltakene vi er godkjent for, kommer søkerne våre fra NAV, og det er saksbehandler på NAV som søker inn sammen med potensiell deltaker til oss.

Vi leverer tjenester innen tiltakene AFT – Arbeidsforberedende trening, ARR – Arbeidsrettet rehabilitering og AMO – Arbeidsmarkedsopplæring. I tillegg jobber vi med prosjektene Helt Med og Ringer i vannet

 

 

AFT

Arbeidsforberedende trening er et tiltak som i utgangspunktet har en varighet på ett år, men kan ved behov forlenges med 1+1 år. Det siste året er forbeholdt deltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse.

Deltakere i AFT-tiltaket hos oss, kan få tilbud om blant annet dette:

 • Karriereveiledning og kompetansekartlegging med fokus på dine interesser og ressurser
 • Kartlegging av språknivå
 • Kartlegging av basisferdigheter
 • Språkopplæring
 • Opplæring i basisferdigheter ved behov
 • Karrierekompetanse – kjenne og forstå seg selv og sine omgivelser, til å handle og ta valg – håndtere liv, læring og arbeid.
 • Praktisk hjelp til CV og jobbsøknader
 • Arbeidsutprøving/aktiviteter internt i bedriften
 • Arbeidsutprøving i eksterne bedrifter
 • Yrkesopplæring
 • Avklare arbeidsevne og arbeidsmuligheter
 • Målrettet oppfølging og god veiledning underveis mot jobb eller utdanning.


Vi er ISO-sertifisert på AFT-tiltaket gjennom Kiwa Norge.

ARR

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et tiltak med en varighet på inntil fire uker. Tiltaket kan ved særlige behov forlenges med inntil 4 + 4 uker.

ARR er et tilbud til deg som er sykmeldt eller har nedsatt arbeidsevne og som ønsker å delta i arbeidslivet.

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte, arbeidsrelaterte og sosiale utfordringer som hindrer deg å delta i arbeidslivet.

Målet med arbeidsrettet rehabilitering er at du kommer i arbeid, øker din arbeidsdeltakelse og forblir stabilt i arbeid over tid. Tilbudet skal bistå deg i å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og/eller skade. 

Vi har arbeidsfokus fra første dag og vektlegger muligheter fremfor hindringer. Vårt tilbud inneholder aktiviteter som erfarings– og forskningsmessig viser kan styrke den enkeltes ressurser og arbeidsevne.  

 

Vårt team har sterk, lang og allsidig kompetanse på:

 • Arbeidsmarked og yrkesliv
 • Tiltak og virkemidler
 • Løsningsorientert veiledning
 • Opptrening, trening og livsstil
 • Brukermedvirkning
 • Samarbeid med arbeidsgivere
 • Helse- og sosialfaglig arbeid
 • Funksjonsfremmende og arbeidsfremmende trening
 • Hjelpemidler og tilrettelegging

 

AMO

Arbeidsmarkedsopplæring er et tiltak som arrangeres på anbud fra NAV, og tiltaket skreddersys for gruppen som deltar. For øyeblikket har vi Arbeidsmarkedsopplæring med norsk, som er tilpasset minoritetsspråklige. Hensikten er her å forbedre norsk språk og da spesielt rettet mot arbeidslivet. 

Samarbeidspartnere:

UNIVI Bedriftshelsetjeneste - Lofoten og Vesterålen