Klagebehandling

Dersom du som deltager mener at du ikke har fått de tjenester du har krav på i forhold til den tjenesten LIAS skal tilby, har du rett til å klage /varsle om dette.