/
/
/
Brukers rettigheter og plikter

Brukers rettigheter og plikter

Som deltaker i et av våre tiltak eller tjenester har du et sett av rettigheter og plikter som er med på å skape en ramme rundt ditt opphold hos oss. Dine rettigheter skal sikre deg likeverdig behandling uavhengig av dine bistandsbehov.