/
/
For arbeidssøkere

Det finnes bare muligheter

Vi vil hjelpe deg i gang, og hjelpe deg med å finne en jobb du kan trives med.

Er det lenge siden du var i arbeid, eller har du kanskje aldri vært i arbeid? Vi kan hjelpe deg med å finne ut av hva du ønsker å gjøre, hva du passer til og hva du kan trives med.

LIAS Kompetanse har lang erfaring i å hjelpe mennesker som aldri har vært ute i arbeidslivet, har vært arbeidsledige eller sykmeldte en stund og som trenger litt støtte for å komme i gang. Det kan hende du må bytte yrke eller videreutdanne deg. Kanskje trenger du bare litt arbeidstrening? Du vil få én veileder å forholde deg til og sammen finner vi den beste løsningen for deg.

Du kan få profesjonell hjelp til å lage CV og å skrive jobbsøknader. Trenger du å trene på intervjusituasjoner, kan vi bistå også med det.

 

Grip mulighetene.

 

Tilbudet kan omfatte

  • Karriereveiledning og kompetansekartlegging med fokus på dine interesser og ressurser
  • Opplæring i grunnleggende basisferdigheter – ved behov
  • Karrierekompetanse – generelle ferdigheter for å få- og beholde en jobb
  • Praktisk hjelp til CV og jobbsøknader
  • Arbeidsutprøving/aktiviteter internt i bedriften
  • Arbeidsutprøving i eksterne bedrifter
  • Yrkesopplæring ( Lærling )
  • Avklare arbeidsmuligheter
  • Målrettet oppfølging og god veiledning underveis mot jobb eller utdanning