LIAS_Knøttene_03
/
/
Storknøttan 3-6 år

Storknøttan

Barnegruppa har ca. 20 barn i alderen 3-6 år. Lokalene gir gode muligheter for uforstyrret lek og deling av barnegruppa i noen voksenstyrte aktiviteter i løpet av barnehagedagen.

Det å arbeide gruppevis i tema og med ulike aktiviteter er en sentral arbeidsmåte hos Storknøttan, Dette for å tilrettelegge best mulig for det enkelte barn, gi muligheter for å bli sett og hørt og skape gode relasjoner mellom barn og mellom voksen og barn. Dette er viktig også i våre hovedsatsingsområder som er Språk, kulturformidling og uteliv.

Disse områdene blir vektlagt i temaarbeid og aktiviteter i løpet av barnehageåret.

Det faste innholdet i temaarbeid i løpet av året er knyttet opp mot årstider, tradisjoner og høytider. Her følger vi samfunnets markeringer og har i tillegg egne tradisjoner og fester. I tillegg arbeider vi over tid med temaer som vi ser det er behov for, og som kan inspirere barnegruppa.

Gjennom hverdagsaktiviteter og temaarbeid vektlegger vi det å ha tid og ro:
  • Tid til å prøve, slik at man etter hvert mestrer det å smøre på maten, og å kle på seg.
  • Vi har god tid til å gjennomføre måltider. Forberedelser til fester tar flere uker og alt temaarbeid strekker seg over lengre tid.

 

For oss er det viktigste kvalitet i det vi gjør – fra små aktiviteter til store arbeidskrevende temaer.

Slik jobber vi mot vår visjon: Glade, kreative barn i lek og utvikling!