LIAS_Knøttene_04
/
/
Småknøttan 0-3 år

Småknøttan

Vi har plass til 9 barn i alderen 0-3 år. Småknøttan holder hus i andre etasje. Vi har egen tumleplass litt unna de største ungene. Her kan de små få ro og plass til sin egen lek og sine egne behov.

De får også være sammen med de store barna på morgenen og i utetiden. Vi legger stor vekt på at de voksne gir god omsorg. Gjennom alle aktiviteter i hverdagen utøves omsorg; i lek, stell, måltider, påkledning og voksenstyrte aktiviteter. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse og trygghet, og er en viktig forutsetning for utvikling og læring.

Tid er viktig! Det er mange rutinesituasjoner på Småknøttan. For at disse situasjonene skal oppleves som gode, må vi sette av nok tid.

Et måltid skal i tillegg til å gi barna mat være en situasjon preget av ro og hyggelig småprat. Barna skal få mulighet til å prøve selv og få kjenne mestring når de klarer å smøre på skiva.

Vi bruker tid på å skape gode relasjoner til hvert enkelt barn. Bleieskift og andre situasjoner der barna trenger hjelp er gode situasjoner for kontakt når vi bruker tid på dem.

Vi prioriterer tid til ro, og at barna får gjøre seg ferdige med det de holder på med.

Gjennom hele året er barna på Småknøttan ute. På vinteren blir utetiden noe kortere, men vi er stort sett ute i all slags vær. I sommerhalvåret blir det lengre utetid og vi prøver å komme oss ut av barnehageområdet på tur.

På våren har vi et større tema-arbeid. Da dramatiserer vi eventyr eller historier. Eksempler på tema er Bukkene Bruse, Gullhår og Trolltema.

Vi leser, synger, danser og kler oss ut. :o)