/
Historie

Dette er LIAS historie

Siden starten i 1973 har det skjedd mye i LIAS´ historie. Her har vi samlet noen viktige begivenheter i en tidslinje.

Lofoten Industri AS etablert
Lofoten Industri AS blir etablert i 1973 som Lofotregionens attføringsbedrift. I dag er begrepet attføringsbedrift erstattet med arbeids- og inkluderingsbedrift. Virksomheten blir bygget opp rundt redskapsavdeling, trykkeri og mekanisk avdeling. Arnulf Pedersen ledet bedriften frem til 1.mai 1988. Odd Magne Steffensen overtok og ledet bedriften frem til 2019. Begge hadde stillingstitteIen Disponent.
1973
LIAS Stortbrannen
Storbrann
Bedriften blir rammet av en storbrann i mars 1980, og frem til da leide bedriften industribygget fra Vågan kommune. Etter gjenoppbyggingen og ved overtakelse 1. april 1981, er bedriften eier av lokalene.
1980
LIAS etter brannen
Lofoten Industri etter gjenoppbygging
En etasjes utbygg
Avdeling Leknes
Kompetanseavdelingen på Leknes blir etablert i 1986 med vaskeriavdeling.
1986
Sentralvaskeri inn i nytt bygg
I 1994 flytter Lofoten Sentralvaskeri inn i nytt bygg – det første industribygget som etablerer seg i Storeidøya industriområde. Etableringen skjer etter at vi har sikret oss langsiktige vaskeriavtaler med Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten som våre største kunder.
1994
Knøttene barnehage
Lofoten Industri AS overtar driftsansvaret for Knøttene barnehage i 1996 etter at fotballgruppa i Svolvær IL har drevet barnehagen i mange år.
1996
Lofoten Industri markerer 25-årsjubileum
I 1998 fyller Lofoten Industri 25 år. I jubileumsbladet som ble utgitt i denne anledning, sier Arnulf Pedersen og Odd Magne Steffensen: "Uansett hvilke krav som stilles til bedriften, står en ting fast: Vi arbeider med mennesker som den viktigste ressurs. Det er en like stor opplevelse hver gang vi ser at noen lykkes i å nå de mål de har satt seg."
1998
Sveisehuset blir etablert
I 1998/99 blir det foretatt en betydelig utvidelse av mekanisk avdeling, og Sveisehuset blir etablert – en nisjebutikk for våre agenturer spesielt rettet mot industrivirksomhet, men også mot privatmarkedet.
1998
Lofoten Bilopphøggeri
Lofoten Bilopphøggeri blir opprettet i år 2000, med innsamling av bilvrak først fra Vestvågøy, og senere fra hele Lofoten, samt salg av brukte og nye bildeler. I 2010 blir bygget utvidet slik at hele virksomheten blir samlet under ett tak.
2000
Cateringavdeling åpnet

Foreløpig siste byggetrinn i Svolvær blir gjennomført i 2003/2004. Utvidelsen medfører etablering av ny cateringavdeling med kantine/selskapslokale for 130 personer og tre nye undervisningsrom hvorav ett for data. Vår grafiske avdeling blir samlet i tidsmessige lokaler og vi får nye utstillings-/profileringsrom. Administrasjonsavdelingen blir pusset opp og framstår i ”ny drakt”. Ved vårt hovedkontor i Svolvær disponerer vi nå totalt 3.150 m2.

2004
Multemyra barnehage
Etter at Vestvågøy kommune har vedtatt privatisering av tre kommunale barnehager, vinner vi anbudsrunden og Multemyra barnehage blir åpnet 1. august 2004. Vi er både eier og driver av denne barnehagen.
Nytt bygg, Lofoten bilopphuggeri
2010
LIAS Bruktbutikk opprettet
I Svolvær er siste tilvekst LIAS bruktbutikk.​​​
LIAS
I 2015 beslutter styret å omprofilere virksomheten for å skape en økt følelse av tilhørighet og et felles ansikt utad. Vi tar da i bruk merkenavnet LIAS. I Svolvær er siste tilvekst LIAS bruktbutikk.
2015
Nyinvestering i vaskeriet.
2017
Odd-Magne Steffensen går av med pensjon
Mangeårig administrerende direktør, Odd-Magne Steffensen går av med pensjon.
2019
Nedleggelse av snekker, Industributikk og Sveis
Avdelingene snekker, industributikk og sveis vedtas endelig nedlagt.
2020
Rune Barosen Nilssen blir ny administrerende direktør
I juni 2021 får LIAS ny administrerende direktør etter at Kjartan Ridderseth har sluttet i jobben. Barosen Nilssen kommer til LIAS fra jobben som innkjøpssjef hos Insula produksjon. Foto: ©Kristian Rothli / Lofotposten (foto er brukt med tillatelse fra rettighetshaver)
2021
LIAS Kompetanse team Leknes, inn i nye lokaler
LIAS Kompetanse flytter inn i nye og tidsriktige lokaler i Lekneskroken 7, i oktober 2021.
2021
Større omstilling fullføres
Større omstilling fullføres. LIAS fisjoneres ut i 5 forskjellige selskaper, og består nå av LIAS AS, Knøttene barnehage AS, Multemyra barnehage AS, LIAS Kompetanse AS og LIAS anbud & utvikling AS.
2023
LIAS feirer 50-årsjubileum
På slutten av året i år blir LIAS 50 år, og det må feires. Det kommer mer om dette etterhvert.
2023