/
Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser

LIAS skal levere det som på forhånd er avtalt med kunden, både faglig og kvalitetsmessig, uavhengig av hvorfor den enkelte deltaker er hos oss.