/
/
Ung i Lofoten
ung_i_lofoten-1

Ung i Lofoten

Anbud & utvikling satser på de unge gjennom prosjektet Ung i Lofoten.

Anbud & utvikling jobber for tiden med å få fullfinansiert prosjektet Ung i Lofoten. Prosjektet har som mål å hindre utenforskap blant unge i Lofoten.

Mange unge fullfører ikke videregående skole, og mange er skoleleie allerede på ungdomsskolen. Det ligger masse gode ressurser i disse unge menneskene. Gjennom en kombinasjon av utdanning, opplæring og arbeidstrening sammen med aktiviteter som kan skape mestringsfølelse hos den enkelte og som gruppe, ønsker vi å bidra til at disse unge kommer seg ut i arbeidslivet. Skolene og det lokale næringsliv vil i så måte være svært viktige samarbeidspartnere.

I tillegg til opplæring og arbeidstrening, vil vi satse på aktiviteter som brattkort (klatring), våtkort (kajakk) og aktiviteter innen e-sport.

Del artikkel: