Vi forbereder oss til Lofotfishing 2023

Lofot-fishing er et samlingspunkt for fiskere, fiskeindustri, oppdrettere, leverandører til disse, og andre utstillere som får utvekslet erfaringer og vist frem sine produkter.