Profilendring

Fra 1. januar 2016 framstår Lofoten Industri i ny drakt med ny profil og ny hjemmeside. I den nye profilhåndboka beholdes Lofoten Industri AS som det offisielle navnet, men alle avdelinger samles under ny logo og merkevarenavnet LIAS.

Bedriftens produksjons- og tjenestetilbud er mangfoldig. Logoen bygger opp under attføringsvirksomheten som symboliserer en utstrakt hånd. Bruk av LIAS som varemerke vil etter vårt syn gi både bedre markedseffekt samt styrke vårt interne fellesskap.

Vi er ikke helt klare med alle avdelingene på den nye hjemmesiden, men vi tar sikte på være ferdig ila. første halvdel av januar.

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 760 68 500  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2016